Mój Prąd i Moje Ciepło – pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jako jedna z niewielu firm na rynku, które projektują i instalują ekologiczne systemy cieplne oraz generujące prąd (fotowoltaika), pomagamy Klientom w uzyskaniu dofinansowania z rządowych programów Mój Prąd oraz Moje Ciepło. Korzystając z naszej oferty wykonania m.in. systemów rekuperacji, mogą Państwo skorzystać również z ulgi podatkowej zwanej ulgą termomodernizacyjną.

By poznać szczegóły i możliwości dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Na czym polegają programy Moje Ciepło i Mój Prąd?

Moje Ciepło i Mój Prąd są ogólnopolskimi, rządowymi programami dotacyjnymi. W ich ramach można otrzymać dofinansowanie do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają pozyskiwanie ciepła oraz prądu z naturalnych źródeł. Moje Ciepło wspiera przede wszystkim instalację pomp ciepła w nowych domach, które posiadają podwyższony standardenergetyczny. Mój Prąd dofinansowuje instalacje fotowoltaiczne oraz od IV edycji – magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła i nowoczesne systemy zarządzania energią.

Moje Ciepło – program dofinansowania Pomp Ciepła

Program Moje Ciepło jest nowym przedsięwzięciem. Wystartował w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Nabór wniosków jest do 31 grudnia 2022 albo do momentu, gdy wyczerpie się pula środków finansowych. Dofinansowanie z Mojego Ciepła mogą uzyskać właściciele nowych budynków, którzy zamontowali pompę ciepła – powietrzną lub gruntową i dzięki temu rozwiązaniu korzystają z własnego centralnego ogrzewania albo centralnego ogrzewania
i ciepłej wody. Dofinansowanie z programu oprócz pomp ciepła, dotyczy kosztów poniesionych na:

 • konieczny osprzęt,
 • zbiorniki: akumulacyjny lub buforowy,
 • zbiornik na ciepłą wodę wraz z osprzętem

Najwyższa przewidziana kwota dofinansowania dla pompy ciepła (powietrze-woda, powietrze-powietrze) wynosi do 7 000 zł i stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja dla gruntowych pomp ciepła (solanka-woda, woda-woda) to maksymalnie 21 000 zł, podobnie jak
w poprzedniej sytuacji jest to 30% kosztów lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie https://mojecieplo.gov.pl/

rodzina przy panelu fotowoltaicznym

Mój Prąd – wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej

Program Mój Prąd wystartował w 2019 roku. Stanowi unikatowy instrument pomocy finansowej, którego celem jest wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej. Od 15 kwietnia 2022 roku działa edycja Mój Prąd 4.0. Program jest przeznaczony dla osób, które rozliczają wyprodukowaną energię w ramach net-billingu. Można wnioskować o dofinansowanie do takich przedsięwzięć, jak:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (zainstalowana moc elektryczna od 2 kW do 10 kW). System ma pomóc w zaspokojeniu zapotrzebowania na energię elektryczną w istniejących budynkach mieszkalnych;
 • zakup i montaż magazynów ciepła. Magazyny te rozumiane są jako zasobniki ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła albo kotły elektryczne. Mogą być to również zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną. Dofinansowaniu podlega więc też montaż buforów ciepła, które są zasilane przez pompy ciepła lub kotły elektryczne, a także buforów ciepła z grzałką elektryczną. Dotację można uzyskać także dla buforów ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, które są jednym kompletnym urządzeniem. Dotowane są też pompy ciepła typu powietrze – woda (pompy ciepła do c.w.u. wraz z zasobnikami c.w.u), pompy ciepła do c.w.u. wraz z zintegrowanym z nimi zasobnikiem;
 • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej. Taki magazyn musi mieć pojemność minimum 2 kWh;
 • zakup i montaż niektórych systemów zarządzania energią HEMS/EMS.sprzętu.

Najwyższe dofinansowanie na fotowoltaikę z magazynem energii, magazynem ciepła
i systemem zarządzania energią wynosi nawet 20 500 zł. Maksymalna dotacja do instalacji fotowoltaicznej to 4000 zł. Dodatkowe inwestycje, które zwiększają autokonsumpcję energii, zwiększają dofinansowanie fotowoltaiki do 5 000 zł. Na sam magazyn ciepła przewidziano do 5 000 zł dotacji, natomiast na magazyn ciepła i/lub magazyn energii elektrycznej – 7 500 zł. Systemy HEMS/EMS mogą zostać dofinansowane w wysokości do 3 000 zł. Warto wiedzieć, że kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/

Ulga termomodernizacyjna

Z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać osoba, która jest właścicielem lub
współwłaścicielem domu jednorodzinnego – nie tylko wolnostojącego, ale również znajdującego się w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Ulga jest związana z wydatkami na termomodernizację (ulepszenie) domu jednorodzinnego, czyli na takie działania, jak:

 • „zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody
  użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
 • zmniejszenie straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających
  je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci
  energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa
  budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii
  dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją
  lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła
  dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie
  wysokosprawnej Kogeneracji”.

Źródło i szczegółowe informacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć na:
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/#dla-kogo-ulga.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, by uzyskać pomoc w dofinansowaniu
z rządowych programów Moje Ciepło oraz Mój Prąd i dowiedzieć się, czy właśnie Państwu przysługuje ulga termomoedrnizacyjna na rozwiązania, które zamierząją Państwo zastosować w swoim domu.

Zapraszamy do kontaktu z Inovatech System Sp. z o.o.
Odpowiadamy na wszystkie pytania. Fachowo doradzamy, jaki produkt i które rozwiązania
należy wybrać. Wiemy bowiem, że każdy projekt powinno się rozpatrywać indywidualnie.
Nasi inżynierowie i projektanci są zawsze do Państwa dyspozycji.

Gdzie można nas znaleźć?

Inovatech System Sp. z o.o.
ul. Poziomkowa 6, 66-440 Skwierzyna

zadzwoń do nas

+48 883 199 203

napisz wiadomość

biuro@inovatech.net.pl

Formularz kontaktowy